Ørnulf Opdahl fyller 80. Sammen med ektefellen Sidsel Colbiørnsen gjør kunstnerparet nå en av sine mest omfattende utstillinger. Han med 44 nye malerier og nye grafiske verk, og hun med 22 billedvevarbeider, flere av dem innlånt fra private og offentlige samlinger. Åpning ved Holger Koefoed lørdag 8. juni kl 13.00

Sidsel Colbiørnsen (f. 1942, Oslo) ble ferdig utdannet ved Statens Kunst- og Håndverksskole i 1962. Hun tilhører 1970-tallsgenerasjonen som brøt med det tradisjonelle figurative billedvevuttrykket. Datidens etablerte og rådende billedvevere mente at den tradisjonelle billedveven, med et forenklet figurativt formspråk, var suveren. Men ungdommen hadde andre idealer og ville heller finne sin egen form. I år er det 52 år siden Sidsel Colbiørnsen debuterte med sin første separatutstilling. Gjennom det meste av sitt voksne liv har Sidsel bodd på den værrike og landlige Godøya på Sunnmøre. Nærmiljøet på øya har hatt stor betydning for Sidsels arbeider selv om det kanskje ikke alltid har kommet billedlig til uttrykk, men det har hatt stor innvirkning på arbeidsprosesser og materialtilgang. Etter en periode med abstraksjoner og utprøving av nye materialer, har hun hovedsakelig brukt ull fra spelsau på Godøya, kombinert med syntetiske farger.

Sidsel har et subtilt og presist formspråk. Hun henter ofte inspirasjon fra kunsthistorien eller historien om forgangne sivilisasjoner, men låner også motiver fra massemedia som taler til henne. Sidsel Colbiørnsen fornyer fortsatt både seg selv og billedvevens tradisjoner.

Ørnulf Opdahl (f. 1944, Ålesund) regnes som en av Norges fremste billedkunstnere, og som en fornyer av det norske landskapsmaleriet. Han er særlig kjent for sine mollstemte malerier og grafikk med motiver hentet fra den mektige vestlandsnaturen. Han arbeider for å fange en gripende og malerisk stemning i landskapet. Motivene grenser til et abstrakt formspråk, der naturelementer som vær og vind fremstilles i like stor grad som de storslåtte fjellene eller det røffe kystlandskapet nord i Norge.

Opdahl er utdannet ved SHKS og Statens kunstakademi, og har vært professor ved Statens kunstakademi fra 1985 til 1992. Siden 1971 har han vært bosatt på Godøy utenfor Ålesund. Han var tidlig bevisst på at han ville bli billedkunstner, og han har en lang karriere bak seg. Hans produksjon har vært preget av forskjellige faser, fra tidlige, fabulerende pop-art-inspirerte arbeider til dagens landskaper. Et hovedskille i Opdahls kunst kan settes rundt 1989/1990. Før dette var Opdahls malerier befolket av mennesker, og preget av surrealisme, i et moderne formspråk. Etter 1989/1990 er landskapet det dominerende motiv, og formspråket mer i takt med den romantiske tradisjonen. Dette skillet skal imidlertid ikke oppfattes som noe klart brudd. Periodene henger sammen og bygger på hverandre. Opdahl har tilført den romantiske landskapstradisjonen en spontanitet som ikke hadde vært mulig uten modernismen og surrealismen.

Opdahl har holdt en lang rekke separatutstillinger i inn- og utland, bl.a. på Astrup Fearnley Museet, Henie Onstad Kunstsenter, Galleri Haaken, Trondheim Kunstmuseum, Purdy Hicks Gallery og ING Bearings i London og University Gallery i Newcastle. Han er innkjøpt av Nasjonalmuseet for Kunst, Riksgalleriet, Norsk Kulturråd, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Nasjonalbiblioteket og British museum. I Paris i 1988 gjorde han sine berømte illustrasjoner til mappeverket Henrik Ibsens Rosmersholm. Han var festspillutstiller i Bergen i 1998 og er representert i en rekke offentlige og private samlinger. Han mottok Ålesund bys kunstnerpris i 1982 og Møre og Romsdal fylkes kulturpris i 2002.

Opdahl har også gjort seg bemerket som inspirator og læremester i grafikk, for bl.a. H.M. Dronning Sonja og nå nylig for Maud Angelica Behn.