Hopp over til innhold

Petter Hepsø

Petter Hepsø

Petter Hepsø (f. 1973, Sarpsborg) er en av Norges fremste skulptører. Han går ofte veien om dyrene for å fortelle noe om mennesket. Han sier selv: "Av en eller annen grunn har det vært lettere å la dyrene fortelle oss hvem vi er".

Tross den krevende arbeidsformen eksperimenterer Hepsø stadig, enten med uttrykket, materialene eller produksjonsformen. Det er tydelig å lese i Hepsøs arbeider at han kombinerer det tunge, tradisjonsrike billedhuggeryrket med ungdommelig nysgjerrighet og frisk skaperglede.

Kjetil Røed har tolket Hepsøs kunstnerskap og sier bl.a.: "En vandrende Kermit. Et menneskehode med gevir. En hjort og en bjørn med menneskelige trekk. Petter Hepsøs skulpturer befinner seg kunsthistorisk i en lang rekke av menneskeliggjorte dyrebilder – men han klargjør en hybridform som overskrider dyrebildet som en avspeiling av mennesket.  Fra hulemaleriene i Lascaux til Berninis elefant, Paul Klees fugler og Damien Hirsts hermetiserte kreaturer, har dyret fungert som brohoder eller forlengelse av vår egen svakhet og styrke. Dyreriket har, historisk sett, vært en arme av eventyrfigurer som har gitt drømmen mennesket aldri kunne realisere, håpet mennesket alltid skjøv foran seg, en håndterlig form: Løven er styrke og reven er list, hyenen er sluhet og uglen klokskap. Gjennom fremstillingene av dyrene forteller vi historier om oss selv."

Petter Hepsø har en lang rekke utstillinger og utsmykkingsoppdrag bak seg.

Kunstners verk