Hopp over til innhold

Tommy Pain

Tommy Pain

Tommy Pain (f. 1979), født Thomas Amdahl arbeider hovedsakelig innen teknik foto. Gjerne ved å kombinere flere eksponeringer i et enkelt bilde, med abstrakte elementer som driver verkene mer mot en stemning enn et tydelig og konkret motiv. Rekreerende ro går igjen som særpreg og kjennemerke i mange av verkene.

Pain har ingen formell kunstutdannelse, i stedet har han bakgrunn som profesjonell fotograf siden 2001. Tilnærming til kunsten drives av eksperimentel fornyelse og utvidelse av foto som teknik. 

Når man henger en Tommy Pain på veggen tilføres det motsatte av stress. 

Kunstners verk