Odin Borgen

Odin Borgen (1977) arbeider innen den klassisk figurative tradisjon, med hovedvekt på oljemalerier. Tema for mange av hans motiver strekker seg mot vendepunkter, selvrefleksjon, medmenneskelige relasjoner og stoppesteder i livet der tiden innhentes av ettertanke.

Formgivning og uttrykket er forankret i den realistiske tradi- sjon med vekt på gamle teknikker og gjennomføringsproses- ser. Mye av kunnskapen hentet han under sin læretid hos Odd Nerdrum, samt egenstudier av de gamle mestrene.

Odin har deltatt på mange utstillinger gjennom en årrekke og står godt forankret i den figurative tradisjon.

13 Produkter