Hopp over til innhold

Odin Borgen

Odin Borgen

Odin Borgen (1977) arbeider innen den klassisk figurative tradisjon, med hovedvekt på oljemalerier. Tema for mange av hans motiver strekker seg mot vendepunkter, selvrefleksjon, medmenneskelige relasjoner og stoppesteder i livet der tiden innhentes av ettertanke.

Formgivning og uttrykket er forankret i den realistiske tradi- sjon med vekt på gamle teknikker og gjennomføringsproses- ser. Mye av kunnskapen hentet han under sin læretid hos Odd Nerdrum, samt egenstudier av de gamle mestrene.

Odin har deltatt på mange utstillinger gjennom en årrekke og står godt forankret i den figurative tradisjon.

Kunstners verk