Hopp over til innhold

Odd Skullerud

Odd Skullerud

Odd Skullerud (født 19. juli 1943 i Kragerø) er en norsk kunstmaler.

Skullerud finner ofte sine motiver i det helt nære, men behandlingen av dem er hevet over det stedsbundne. Det som trer fram på lerretet er ikke så mye en bestemt lokalitet som dirrende lys, sikker koloritt og gjenkjennelige, men abstraherte former. Han er kunstner og trenger ikke noen tilleggsbetegnelse.

Landskapet er Skulleruds sentralmotiv, ofte et utsnitt av et landskap som for en umiddelbar betraktning kan framstå som beskjedent og lite særpreget. Han beveger seg i Østlandets skoger og bakker, ikke under stupbratte, snødekte tinder. Han maler Oslofjordens myke kystlinje, ikke de dramatiske vestlandsfjordene. Det er ikke kunstnerens minste fortjeneste at han klarer å lade et slikt utgangspunkt med en malerisk spenning som framhever det unike i det tilsynelatende trivielle. Han fanger inn «stedets ånd» enten stedet er et uoversiktlig skogsinteriør, et åpnere jordbrukslandskap eller de skulpturelle svabergformasjonene helt ute ved kysten.

(Om utgangspunktet kan virke beskjedent, er det ikke noe beskjedent ved den maleriske behandlingen av motivet. Skullerud kjenner sine forbilder og læremestere, ikke minst Cézanne – en maler som nettopp dyrket det lokale og gjennom det fant et universelt uttrykk. Gjennom et langt malerliv har han utforsket fargenes samklang og formenes spill. Skullerud er en maler på høyde med sin samtid i kunstnerisk orientering, og man er fristet til å si at han har ligget foran samtiden i sin uavbrutte interesse for det «grønne», for naturen og kulturlandskapet.)

Kunstners verk