Hopp over til innhold

Mona Grini

Mona Grini

Mona Grini er født i Skien, bor i Oslo. Utdannet på Århus Kunstakademi og Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Innkjøpt av bl.a. Ny Carlsberg Fondet, Københavns Kulturfond, Stortinget, LO, NHO og Statoil. Grafikken er brukt som prisbilder til bl.a. Akademikerne, Sykepleierne, Årets Farmasøyt og LO Kulturpris. Hun jobber vekselvis med maleri, den langsomme meditative prosessen og grafikk, den raskere. Arbeidsprosessen er min største inspirasjon. Det kan starte med en vag ide, som tar en retning eller omformes til noe helt annet, men som allikevel passer inn i et overordet tema i forhold til prosjekt. Sporene som skapes, blir poetiske notater fra prosessen. Ofte blir det hun observerer og sanser omdannet til noe mer symbolsk. Hun er opptatt av fargen og fargeholdning, former og visuelle grep, stemninger og bevegelsen i bildet. Vil gjerne kommunisere det underliggende ettertenksomme, et rom som frigjør assosiasjoner.

Kunstners verk