Hopp over til innhold

Marilyn Amatruda

Marilyn Amatruda
Marilyn Amatruda (f. 1947, London) har etter 11 års kunstutdannelse fra inn- og utland, med Statens Kunstakademi i Norge fra 1973, holdt til i sitt atelier på Frysja kunstnersenter på Kjelsås. Utdannelsen i Skottland var klassisk, med vekt på komposisjon, akt og stilleben, og Amatruda konsentrerte seg om det naturalistiske i mange år. Etter hvert ble hun inspirert av impresjonistene. Hun begynte å abstrahere sine stilleben, og gikk over til en mer todimensjonal tilnærming. På denne måten kunne hun konsentrere meg mer om farge og form, og ble mindre opptatt av realismen. Hennes arbeider handler ofte om de nære ting. Det kan være oppstillinger i friske farger og med rommets forskjellige gjenstander som bakgrunn og poetisk klangbunn. Hun leker med komposisjonene og gjør bevisste brudd og freidige grep, og viser en koloristisk malerisk helhet i hennes høyst personlige organisering av motivene som hun ofte deler opp som fragmentariske deler av livet.

Kunstners verk