Hopp over til innhold

Line S. Hvoslef

Line S. Hvoslef

Billedkunstner Line Sæverud Hvoslef bor og arbeider i vekselvis Bergen og Stei- gen, Nordland

I maleriene er hun opptatt av et malerisk fabulerende billedspråk. Ved å kombi- nere organiske og maskin liknende billed elementer fokuserer hun på spennet mellom natur og teknologi. Motivene ligger derfor ofte i et skjæringspunkt mel- lom det Iigurative og det nonIigurative. Selv om det ikke direkte handler om surrealisme, har bildene likevel klare surre- alistiske undertoner. Først til dels intuitivt med akryl, og videre transparent med oljemaling. Til slutt bearbeides motivene med tusj.

«Det er et surrealt landskap vi blir presentert for, som fremstår både besynderlig og urovekkende. Strukturer og mønstre eroderer seg inn i landskapet i bakgrunnen, opp- løser det gradvis, og undergraver idéen om et sted som noe konstant.» Hilde Marie Pedersen, formidlingsleder Bergen Kunsthall

Siden avsluttet utdanning ved Kunsthøgskolen i Bergen har maleriet vært "grunnstammen" i hennes kunstnerskap.

I tillegg til maleri har Line S. Hvoslef gjennom en årrekke arbeidet med større ly- dinstallasjoner og video i samarbeid med musikere og komponister.

«Det er mye de samme «stedene» jeg befatter meg med uansett om det er maleri, in- stallasjon eller video ; et slags øde landskap med spor av menneskers tilstedeværel- se»

Hvoslef har hatt en lang rekke separat og kollektivutstillinger i inn og utland. Hun har utført Ilere store offentlige utsmykninger og er representert i både pri- vate og offentlige samlinger.

Kunstners verk