Hopp over til innhold

Larry Welo

Larry Welo
Larry Welo bor og arbeider i Wisconsin i USA men har norske aner. Han har arbeidet med etsninger siden begynnelsen på 1970-tallet, og har sin skolering fra Luther College i Iowa, der han i tillegg til kunststudiet også utdannet seg innen biologi. Interessen for biologi og natur har vært sterkt framtredende i hans arbeider. Hans spesialitet er etsninger som med fin strek kombinerer det estetiske og det humoristiske. Han kan se tilbake på en mengde utstillinger i delstatene i Midtvesten, samt mønstringer i New York, Florida og Arizona. Welo forteller at etsningene er som selvportretter siden de er inspirert av ulike aspekter av hans eget liv. Ofte begynner et nytt bilde med skisser han har tegnet, eller notater han har gjort i møte med natur eller mennesker. Men selv om naturen ofte er inspirasjonskilden, foregår selve skaperprosessen først og fremst i hans atelier. Her tar fantasien over, og han understreker at bildene hans aldri er direkte gjengivelser av ting han har sett, men basert på egne tolkninger.

Kunstners verk