Jane Hupe

Som grafiker har Jane Hupe fordypet seg i fargetresnittet. Hun søker å avgrense fargen og fremkaller kraften i den enkelte fargeskala som en akkord. Hun tenker farger som stemmer i et kor, der hver tone må stemmes inn mot en helhetlig sammensmelting. Bildekomposisjonen bygges lagvis og undersøkende mot en dialog mellom kutt, farger, valører, rytmer og bevegelser. Motiv følger årringmøsterne  i treplata med røft inhogde skurd. Tilskuer skal kunne fornemme at det har foregått en fysisk energisk prosess, en serie momenter, variasjoner av øyeblikk. 

Hupe trykker alt selv i eget verksted og tilstreber lave opplag for at hvert grafiske blad skal være mest mulig eksklusivt. 

Hupe jobber også med collage, maleri og materialbasert kunst.

Medlemskap: Norske Grafikere,  Østfold Bildende,  Norske Billedkunstnere og Sirius/ Fredrikstad kunstnerunion. 

25 Produkter