Hopp over til innhold

Jan Svensen

Jan Svensen
Jan Svensen (født 1941, Fredrikstad) former en egenartet verden som innbyr til vandring. Innadvendte og lukket om seg selv, som rugende på urgamle hemmeligheter, finner vi figurer i fragmenterte landskap. Avskallede detaljer av mønstre gir sine lydløse sportegn mens en gatehund gjør under halvmånen et «Annet sted». Jan Svensen veksler tilsynelatende ubesværet mellom maleri og grafikk og de ulike teknikkene ser ut til å befordre hverandres språk. Kunstneren selv opplever det slik at detaljer fra en periode med maleri kan føres videre i det grafiske. Dermed «drar han seg selv over terskelen», som han uttrykker det.
Svensen driver en utstrakt internasjonal utstillingsvirksomhet. Han forteller at han på sine reiser i Mellom-Amerika ofte er blitt inspirert av regionens frodige hundeliv. Hunden er et motiv som gjerne får han til å fabulere over menneskets skjebne: "Det er mange likhetstrekk mellom hunden og mennesket" sier han, "begge er sårbare, og begge har begrensede muligheter til å bestemme over sine egne liv".

Kunstners verk