Hopp over til innhold

Heidi Holje

Heidi Holje
Heidi Holje sine arbeider kjennetegnes av det litt tvetydige og gåtefulle.
Det kan ta litt tid å finne fram til de ufullendte historiene som ligger der.
I sin master innenfor det visuelle, som ble avsluttet våren 2017, arbeidet hun med sakte todimensjonale bilder, og videreførte det til bevegelig bilde og
videoinstallasjon. I løpet av denne perioden arbeidet hun både med maleri, grafikk og installasjon.
Hun har veiledet andre innenfor det visuelle området i 17 år. Først ved å bidra til å starte medielinje, deretter veilede på Design og håndverk, hvor elevene hennes lagde modeller i leire som senere bidro til snøskulpturpark i forbindelse med Ungdoms-OL i 2016 på Gjøvik.
For tiden underviser hun i Visuelle Kunstfag på Kunst, Design og Arkitektur på Gjøvik videregående skole, og har ved siden av verksted på Kultursenteret Peder Balke på Kapp.

Kunstners verk