Hopp over til innhold

Håkon Bleken

Håkon Bleken
Håkon Bleken (f. 1929, Trondheim) regnes i dag som en av landets fremste nålevende billedkunstnere og har siden debuten i 1951 hatt en lang rekke separatutstillinger i landets viktigste gallerier, Nasjonalgalleriet og Henie-Onstad Kunstsenter. Han er utdannet ved Statens Kunstakademi under Jean Heiberg, og ved SHKI (radérklassen) under Chrix Dahl. På 60-tallet var Bleken medlem av kunstnerfelleskapet Gruppe 5, sammen med Ramon Isern, Halvdan Ljøsne, Lars Tiller og Roar Wold, alle ansatt ved Arkitektavdelingen på NTH. Blekens definitive gjennombrudd som kunstner kom i 1971 med en serie kulltegninger kalt Fragmenter av et diktatur. Han er kjent for å bruke litterære verker som utgangspunkt for sine bilder som Doktor Faustus av Thomas Mann, Hedda Gabler av Ibsen og Prosessen av Kafka. Menneskelig lidelse og samfunnsengasjement er sentrale temaer hos Bleken. Bleken har mottatt en rekke utmerkelser og priser og ble i 1999 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Kunstners verk