Hopp over til innhold

Glenn Marius Skibsted

Glenn Marius Skibsted

Glenn M. Skibsted er en samtidskunstner som bor og jobber i Halden. Han maler i olje og har et figurativt uttrykk, men med innslag av moderne elementer. Hans interesse for arkitektur kommer tydelig til syne i bildene, og med bakgrunn som skribent er bildene også fortellende, som små, ofte foruroligende, historier.

Glenn har tidligere deltatt på utstillinger både i Norge, Østerrike, USA og Italia. Han er både et skrivende og malende menneske, men han er også veldig opptatt av musikk. I bildene forener han disse uttrykkene. Han vil skape en uro, spille på tynne strenger, åpne nye dører, rope et varsku om det isolerte individet. Det mennesket som står alene i møte med en stadig mer fremmedgjørende verden. Han legger vekt på at han ikke er direkte samfunnskritisk, men at han inviterer tilskueren til å reflektere over utviklingen.

Den menneskelige natur, lys og miljø er grunnbasen i arbeidene. Det er ofte scener fra hverdagen, hvor det å tenke, føle og handle, alene eller sammen med andre, blir viet plass.

Kunstners verk