Hopp over til innhold

Ellen Karin Mæhlum

Ellen Karin Mæhlum
Ellen Karin Mæhlum (f. 1957) er en billedkunstner som hovedsakelig jobber med grafiske trykk. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), Kunsthøgskolen Oslo (KHiO) og på Kungl. Konsthøgskolan (KKH) i Stockholm. Mæhlum har deltatt på en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt. Arbeidene er innkjøpt av blant annet Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst og Norsk kulturråd.
Siden år 2000 har Mæhlum jevnlig hatt opphold på Svalbard, oftest i Ny-Ålesund som i dag er et senter for internasjonal arktisk forskning og mmiljøovervåking. Oppholdene og samarbeid med forskere har resultert i flere grafikkutstillinger som Geotrykk og Observert -79`N. Bildene i silketrykkserien Planktonportretter tar utgangspunkt i fire ulike encellede planktonorganismer som lever i havets overflatelag. Dette er et samarbeid med forskergruppen i marin mikrobiologi ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen.

Kunstners verk