Christine Istad

Christine Istad (født 8. april 1963) bruker kameraet til å trekke ut mønstre og elementære strukturer fra omgivelsene. Alle verkene i denne utstillingen er i stort format og printet på børstet aluminium, og fremstår som dybdeanalyser av små fragmenter fra virkeligheten. I arbeidene sine ønsker hun å vise en gjensidig sammenheng mellom tingene – hvordan de er vevd sammen og påvirker hverandre. Hennes fokus er på arkitektoniske strukturer, der hun trekker ut abstraksjoner fra konkrete former i arkitekturen. Det hun er på jakt etter er oppdagelsen – det å oppdage et motiv, eller noe konkret eller overraskende i omgivelsene. Forholdet mellom mennesker og det moderne samfunnet er det bredere fokuset som opptar Istad. Franz Kafka skrev om det som har blitt kalt det moderne menneskes kosmiske dilemma, individets streben i byene på hans tid. Verkene til Istad peker mot en lignende undersøkelse, gjennom tema som søken etter skjønnhet og rom for kontemplasjon i møtet med fremmedgjøring, og søken etter rom og transformasjon i dagens arkitektur og gedigne byer. Hun presenterer disse utsnittene av rom på en måte som overrasker betrakteren. Det fører til en endring i oppfattelsen av det man ser, som igjen fører med seg en erkjennelse av at ting faktisk ikke er som de ser ut til å være, og at solide, stabile strukturer kan være vinduer inn til nye historier og nye rom.
3 Produkter