Samling

Håkon Bleken velger kunstnere

Det knaker i de historiske tømmerveggene på Soli Brug når kunstverk i toppklassen av 35 norske kunstnere kjemper om plassen. Maleri, grafikk, tegning, foto, skulptur og glasskunst av landets fremste kunstnere er generøst stilt til disposisjon for utstilling og salg.

Det er nestor Håkon Bleken som har valgt ut et stort knippe kunstnere som han verdsetter høyt, og har fulgt med sitt skarpe kunstneriske blikk gjennom mange år. Bleken er strålende fornøyd med utvalget, og ønsket seg både eldre og nye arbeider av sin kollegaer. Det har vi klart å framskaffe med generøs bistand fra kunstnerne selv og gode hjelpere.

Med et snitt på 3-4 verk av hver kunstner, kan mengden, bredden, høyden og dybden i både uttrykk, formspråk og materialer ta pusten fra de fleste. Et formidabelt og interessant utvalg av kunstuttrykk fra vår samtid, presentert i historiske omgivelser. Tidsspennet strekker seg fra 60-tallet og fram til i dag, med eksempelvis heftig maleri av kollega Inger Sitter og et ferskt marmorverk på 100 kilo fra Carrara av billedhogger Håkon Anton Fagerås.

Følgende kunstnere er valgt: Marianne Bratteli, Ulla-Mari Brantenberg, Sverre Bjertnæs, Elena Engelsen, Peter Esdaile, Håkon Anton Fagerås, Anne Karin Furunes, Wenche Gulbransen, Gunnar S. Gundersen, Laila Haugan, Thore Heramb, Jens Johannessen, Irma Salo Jæger, Knut Jørgensen, Per Kleiva, Bjørn Krogstad, Lars Lerin, Istvan Lisztes, Sverre Malling, Odd Nerdrum, Therese Nortvedt, Kjell Erik Killi Olsen, Ørnulf Opdahl, Knut Rose, Zdenka Rusova, Bjarne Røtterud, Inger Sitter, Kjartan Slettemark, Håvard Vikhagen, Frans Widerberg, Roar Wold, Dan Young, Terje Ythjall og Nils Aas. Håkon Bleken er selvsagt også representert med egne verk.

Utstillingen åpnes lørdag 22. april kl. 13 av kunstnerisk leder for Peer Gynt, tidligere kulturminister Ellen Horn.

Utstillingen kan ses hver dag fra kl 13-18 fram til og med 31. mai, og galleriet byr i tillegg på restaurant og vakre omgivelser.

Prosjektet er et samarbeid mellom kunstneren Håkon Bleken, Soli Brug og KulturKonsept ved Kristin Jordfald.