Mia Gjerdrum Helgesen

Mia Gjerdrum Helgesen (f. 1971) er utdannet ved Statens Kunsthøgskole i Oslo med hovedfag, Westerdals og Academy of Art i San Fransisco.
I 2018 ble hun tildelt recidency ved Mana Contemporary i NYC. Kunstneren arbeider med maleri, grafikk ( litografi, monotopi og tresnitt), tekstil og skulptur. Grafikk har en stor plass i hennes kunsternskap og produserer tresnitt lokalt hos Trafo Kunstproduskjon verkstedet til Magne Furuholmen. Kunstnerens er representert ved gallerier i Norge, New York, Miami og LA.

Flytende abstraksjoner i verkene gjenspeiler menneskets følelse av udefinert eksistens ofte på leten etter sin egen identitet. Isolert fra sitt eget jeg, påvirket, tilslørt og absorert av samfunnets krav i kontrast til indre sjeleliv. Mia jobber i mange lag med maleriene over tid. Hvert lag er med å å bygge både struktur og motiv som får slippe igjennom.

Kunsten kan beskrives som en etterklang av akkurat det øyeblikket eller følelsen som beskriver tematikken. Kusntneren jobber konkret med opplevelsen av øyeblikket og den følesen en sinnstillstand gir deg. Hun ønsker at opplevelsenen av de abstrakte/halvabstrakte verkene skal være en reise gjennom lag av opplevelser som gir en følelse og etterklang man kan bære med seg videre.

For bestilling av kunstverkene, kontakt Jacob på: 
jacob@soli-brug.no.

Alle kunstverkene:
Nr. 1 - Horisont. 83 x 125 cm.
35.000,- Solgt


Nr. 2 - Lys 1. 67 x 125 cm.
34.000,- Solgt.


Nr. 3 - Lys 2. 67 x 125 cm.
34.000,- Solgt.


Nr. 4 - I dag 1 og 2. 40 x 60 cm.
16.000,- stk. Solgt.


Nr. 5 - I meg. 73 x 102 cm.
34.000,-


Nr. 6 - Som en. 73 x 102 cm.
34.000,-


Nr. 7 - Etterskinn 1 og 2. 43 x 63 cm.
18.000,- stk.


Nr. 8 - Videre 1 og 2. 25 x 36 cm.
6.500,- stk. Solgt


Nr. 9 - Etterklang 1.
2.500,- u/r. 3.900,- m/r.


Nr. 10 - Etterklang 2.
2.500,- u/r. 3.900,- m/r.


Nr. 11 - Etterklang 3.
2.500,- u/r. 3.900,- m/r.Nr. 12 - Videre 1, 2 og 3. 25 x 36 cm.
6.500,- stk.


Nr. 13 - Speilbilde. 47 x 67 cm.
5.000,- u/r, 7.500,- m/r.


Nr. 14 - Etterskinn. 47 x 67 cm.
5.000,- u/r, 7.500,- m/r.


Nr. 15 - Gjenskinn. 47 x 67 cm.
5.000,- u/r, 7.500,- m/r.Nr. 16 - Avspeiling. 47 x 67 cm.
5.000,- u/r, 7.500,- m/r.


Nr. 17 - Overgang. 83 x 125 cm.
35.000,- Solgt


Nr. 18 - På vei. 83 x 125 cm.
35.000,-


Nr. 19 - Møte 1. 55 x 84 cm.
24.000,-


Nr. 20 - Møte 1. 55 x 84 cm.
24.000,-


Nr. 21 - Møte 1. 55 x 84 cm.
24.000,-


Nr. 22 - Videre 6. 25 x 36 cm.
6.500,- Solgt.


Nr. 23 - Videre med deg 1 og 2. 46 x 73 cm.
18.000,- stk.

Nr. 24 - Tilhørighet. 53 x 63 cm.
20.000,- Solgt 


Nr. 25 - Vakker destruksjon.
32.000,-


Nr. 26 - Med meg.
32.000,-


Nr. 27 - Udefinerbar 2. 73 x 73 cm.
24.000,-


Nr. 28 - Tilhørlighet 3. 73 x 73 cm.
24.000,-


Nr. 29 - Tilhørighet. 53 x 63 cm.
20.000,-


Nr. 30 - Etter deg 2. 46 x 73 cm.
20.000,-


Nr. 31 - Nordlys 1 og 2.
2.300,- u/r, 3.900 m/r.


Nr. 32 og 33 - Etter deg 1 / Gjennom. 53 x 63 cm.
20.000,- stk.


Nr. 34 - Udefinerbar 1. 73 x 73 cm. 
24.000,-


Nr. 35 . Innriss 1. 73 x 103 cm.
34.000,-


Nr. 36. Innriss 2. 73 x 103 cm.
34.000,-


Nr. 37. Innriss 3. 73 x 103 cm.
34.000,- Solgt.


Nr. 38. Innriss 4. 73 x 103 cm.
34.000,-


Nr. 39. Innriss 5. 73 x 103 cm.
34.000,-


Nr. 40. Innriss 6. 73 x 103 cm.
34.000,-


Nr. 41. Innriss 7. 73 x 103 cm.
34.000,-


Nr. 42. Innriss 8. 73 x 103 cm.
34.000,-

Nr. 43 - Øyeblikk 1 og 2. 63 x 53 cm.
19.000,- stk. Solgt


Nr. 44. Vi er to. 73 x 103 cm.
34.000,-


Nr. 45 - Videre 7 og 8. 25 x 36 cm.
6.500,- stk. Solgt


Nr. 46 - Forankring 1. 67 x 125 cm.
34.000,- 


Nr. 47 - Forankring 2. 67 x 125 cm.
34.000,- Solgt.


Nr. 48 - Et glimt 1. 73 x 73 cm.
24.000,- Solgt


Nr. 49 - Et glimt 2. 73 x 73 cm.
24.000,- Solgt


Nr. 50 - Videre 9-11. 25 x 36 cm.
6.500,- Solgt.


Nr. 51 - Videre 12 - 16. 25 x 36 cm.
6.500,- (13 og 15 solgt)


Nr. 52 - Videre 17 og 18. 25 x 36 cm.
6.500,- Solgt


Nr. 53 - Hold meg. 73 x 125 cm.
36.000,-


Nr. 54 - Etterkalng 1 og 2. 36 x 42 cm.
9.500,- stk. Solgt.


Nr. 55 - Nordlys 1 - 3. 43 x 63 cm.
18.000,- stk. (Nr. 3 solgt.)


Nr. 56 - På broen. 43 x 63 cm.
18.000,- Solgt.


Nr. 57 - Symbiose. 38 x 63 cm.
14.000,-


Nr. 58 - Gjennombrudd. 53 x 63 cm.
20.000,- Solgt


Nr. 59 - Udefinert eksistens 1 og 2. 47 x 67 cm.
5.000 u/r, 7.500 m/r.


Nr. 60 - Udefinert eksistens 3. 67 x 47 cm.
5.000 u/r, 7.500 m/r.


Nr. 61 - Udefinert eksistens 1. 73 x 102 cm.
34.000,-


Nr. 62 - Udefinert eksistens 2. 73 x 103 cm.
34.000,- Solgt.


Nr. 63 - Udefinert eksistens 3. 73 x 103 cm.
34.000,-


Nr. 64 - Innriss 1. 30 x 40 cm.
2.500 u/r, 3.900 m/r.


Nr. 65 - Innriss 2. 30 x 40 cm.
2.500 u/r, 3.900 m/r.


Nr. 66 - Reisen 2. 47 x 67 cm.
5.000 u/r, 7.500 m/r.


Nr. 67 - Ved deg 1 og 2. 30 x 40 cm.
2.500 u/r, 3.900 m/r.


Nr. 68 - Reisen 1. 47 x 67 cm.
5.000 u/r, 7.500 m/r.


Nr. 69 - I meg. 30 x 40 cm.
2.500 u/r, 3.900 m/r.


Nr. 70 - Sammen. 30 x 40 cm.
2.500 u/r, 3.900 m/r.


Nr. 71 - Min reise. 30 x 40 cm.
2.500 u/r, 3.900 m/r.


Nr. 72 - Videre 19. 25 x 36 cm.
6.500,- Solgt


Nr. 73 - Videre 20. 25 x 36 cm.
6.500,- Solgt


Nr. 74 - Videre 21. 25 x 36 cm.
6.500,-


Nr. 75 - Videre 22. 25 x 36 cm.
6.500,-