Reddy for Resell, Rygh og Raadlund?

Førjulsutstillingen på Soli åpner 24. november kl. 13.00 med:

Chris Reddy | MALERI
Terje Resell | GRAFIKK
Magne Rygh | MALERI & GRAFIKK
Christopher Raadlund | MALERI & GRAFIKK

Kari Bremnes setter tonen på åpningen. Utstillingen varer til og med 9. desember. Åpent alle dager kl. 13-18Chris ReddyChris Reddy (f. Harstad, 1970) har tegnet helt fra barndommen. Han debuterte som kunstner i Tromsø i 1984, som en fjerdedel av gruppen unge gutter i The Tac Team, som malte graffiti på el-skap og samvirkelagsvegger frem til 1987. Etter endt videregående tok han kunstskolen i Kabelvåg i Lofoten, Kunsthistorie på UITØ og Statens Kunstakademi i Oslo.

Reddy har valgt å jobbe med tegning som utgangspunkt for sin kunstneriske virksomhet. Tegningene blir til malerier, trykk, tepper, veggmalerier, t-skjorter og andre prosjekter, og er alltid del av et konseptuelt univers som er nøye gjennomtenkt før det blir utført, selv om selve utførelsen kan skje spontant.

Reddy har hatt utstillinger i Norge, Tyskland, Sverige og USA og også gjort prosjekter med klesmerket The North Face, TOM WOOD og kunstnere i Los Angeles. Reddy hadde sin siste soloutstilling hos Filo Sofi Arts på Manhatten i New York og var den første og hittil eneste kunstner som har hatt rollen som offisiell Sjakk OL-kunstner under arrangementet i Tromsø i 2014.

SIGNLANGUAGES

Bakgrunnen for Signlanguages er en nysgjerrighet for hvordan ORDET er det som ordner våre tanker og som igjen fører til den orden vi forsøker å ha i våre mentale og fysiske liv. I bibelsk forstand ble verden til gjennom ordet som gud talte. Lesning og tolkning av bibelen er i stor grad den viktigste bakgrunnen for den vestlige kulturen i dag. Signlanguages-serien er en slags retur til graffitien i den forstand at det er spontant utformede fonter, strek og fargebruk som gir disse assosiasjonene. Men Reddy er her interessert i hvordan sammenkoblinger av ord skaper mening utfra hvordan man setter dem sammen i sitt eget hode – på nytt, igjen og igjen, UTEN at den orden som ordene er ment å skape finnes der fra før. Det er et eksperiment med hva språk, tegn, symboler og tekst kan være og hva slags muligheter for forståelse som kan oppstå spontant i betrakteren. Det Reddy gjør her er å snu poenget med tekst på hodet, abstrahere og dekode mening fremfor å uttrykke den og faktisk forsøke å rote det hele til på en slik måte at muligheten for ny erkjennelse, orden eller mening oppstår.

 


Terje ResellTerje Resell (f. 1949, Oslo) er en av landets mest respekterte grafikere og jobber med tradisjonelle teknikker som koldnål og etsning i kobber. Hans arbeider gjennomgår omstendelige prosesser før endelig resultat. Før et verk blir til har han vært gjennom utallige skisser. -Det kan jeg bruke flere uker og måneder på. Jeg holder på med flere ting samtidig og sparer på skissene. De må ligge en stund før jeg kommer tilbake til dem. Jeg sorterer; “dette holder og dette holder ikke”. Å tegne på selve platene går fort. Det må det være flyt i. Men det er jo også en viss motstand i kobberet, nålen går ikke alltid helt som den skal. Men denne motstanden gir i beste fall streken en spontanitet som de gjennomarbeidede skissene ikke har.

Resell har utviklet en egen grafisk strek, lett gjenkjennelig, men få kan greie det etter ham. Han snakker ikke med store bokstaver eller kraftige farger, men de tilsynelatende lette, raske og skisseaktige strekene skaper skikkelser som forteller viktige sider av selve livet, i forhold til seg selv eller til andre, som kommentarer til et helt liv.

Det er en utfordring å ikke gjenta seg selv for mye. Jeg prøver ofte å gjøre noe nytt, finne en litt annen vri. Motivkretsen er den samme men å kommentere et liv forandrer seg selvfølgelig etter hvert som årene går. Jeg har hørt at jeg blir beskyldt for å drive i «melankoli-bransjen». Det er vel heller slik at livets fasetter blir alvorligere jo lenger man lever. Jeg synes det er vanskelig å gjøre noe på de store glade følelsene. De er ofte for entydige. For meg er det gjerne de små øyeblikkene innimellom; like før og like etter at noe har skjedd, som er mest interessante. Det eneste litterære ved bildene er titlene, og de kommer helt til slutt. De skal gi en vei inn i bildet, men ikke for tydelig. Tilskueren må kunne finne sitt eget innhold.

(Fritt etter Gullaug Pless)Magne RyghMagne Rygh (f. 1947, Steinkjer) er utdannet ved Kunstskolen i Trondheim, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (metallinjen) og ved Statens Kunstakademi. Han hadde sin debututstilling i Unge Kunstneres Samfund i Oslo i 1979. Siden har han hatt en lang rekke utstillinger, utført flere utsmykningsoppdrag og er innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Drammens Museum, Trondheims Kunstmuseum, Lillehammer Kunstmuseum, Norsk Kulturråd, Oslo Kommunes Kunstsamlinger og Nord-Trøndelag Fylke, og en rekke andre offentlige og private samlinger i inn- og utland.

Både innenfor maleri, grafikk og tegning arbeider Rygh i et realistisk formspråk. Han henter sine motiver fra det urbane landskapet. Han er opptatt av den moderne byens evige transformering. Menneskeskapte konstruksjoner som trafikkmaskiner, byggeplasser, rundkjøringer og hus går igjen i bildene hvor mennesket er så godt som fraværende. Motivene er ofte abstraherte og slik fanger Magne Rygh byens bevegelser og gir en fornemmelse av tid. Få kunstnere har malt så mange sentrale bygninger og deler av Oslo som Magne Rygh, og Bjørvika har opptatt kunstneren i en årrekke.

Rygh er en mester i få fram de rent maleriske sidene ved motivet. Trafikkmaskiner og nattlige bensinstasjoner blir dynamiske og vakre i Magne Ryghs tolkninger. Med energiske penselstrøk utnytter han bevisst kontrastene mellom bygningskroppenes statiske preg og bytrafikkens fartsfylte bevegelseChristopher RaadlundChristopher Rådlund (f. 1970, Gøteborg) er en svensk billedkunstner bosatt i Norge siden 1991.

Han er utdannet ved Kunstindustriskolan i Göteborg (1988–91, 94–95), Statens Håndverks og Kunstindustriskole i Oslo (1991–92), Konsthögskolan i Umea (1992–95) og Kustakademiet i Oslo (1995–98). Rådlund arbeider primært med malerier og grafikk. Han debuterte på Høstutstillingen i 1994 og holdt sin første separatutstilling i Galleri 27 i Oslo i 1998.

Rådlund har også utgitt tidsskriftet Kilden, og har vært gjesteredaktør i Aorta. Han er også kjent for sitt samarbeid med komponisten Marcus Paus. Christopher Rådlund er en av drivkreftene bak kulturinstitusjonen Frie Kunster i Oslo, og er, gjennom sine tradisjonsorienterte figurative motiver, en sterk talsperson for kunstretningen retrogardisme.

Hans arbeider utføres med en avgrenset palett med noen få hovedfarger og kontraster, og hans landskaper er tungt stemningsladet på en måte som kan gi assosiasjoner til både følelsen av fremmedgjøring som man finner i Edward Hoppers bilder og Prins Eugens symbolisme.

Vennlig hilsen
Ole Dørje

91635560
ole@soli-brug.no

Soli Brug, tidligere Nord-Europas største sagbruk, ca. 50 min. syd for Oslo. E6, avkjøring nr. 9 (grense Sarpsborg/Råde). Tlf. 91 63 55 60 / 97 07 55 20