H.M. Dronning Sonja

H.M. Dronning Sonja
Utsnitt

H.M. Dronning Sonja (f. 1937) har lenge jobbet aktivt for a fremme kunst, spesielt gjennom sin stiftelse Queen Sonja Print Award. Parallelt og ofte i sammenheng med dette har Dronningen stilt ut egne arbeider og inngått samarbeidsprosjekt med andre kunstnere. Dronningen drives aven nysgjerrighet og utforskertrang rundt alt det som omfatter det komplekse grafikkfeltet, og hun eksperimenterer med trykkekunstens forskjellige teknikker og muligheter. De siste årene har utstillingene også omfattet egne keramiske verk.

Utstillingen som åpner på Soli Brug 28. august rommer både grafikk og keramikk. Dronningens inngang til grafikkens verden går i hovedsak gjennom landskapsmotivet, der foto er utgangspunkt og kamera ofte blir brukt til detaljobservasjoner. Siden blir bildet, eller et utsnitt av bildet, overført til en trykkplate og videre bearbeidet. Nærheten til motivet og eksperimentering med forskjellige farge- og uttrykkskombinasjoner gjør at naturformene blir abstraherte. Lysvirkninger og stofflighet er viktige ingredienser. Arbeidene viser Dronningens glede, observasjonsevne og nærhet til landskap og natur. Dronningens grafiske kunst rommer alt fra de store panoramiske overblikk og utsikter, til detaljstudier på mikronivå. I Dronningens grafiske blad ser vi naturens detaljer på nye måter. Teksturer, flater og naturlige mønstre gis nyttliv. 

Ofte jobber Dronningen i serier. Elementer gjentas, forskyves og forandres. På denne måten kan det eksperimenteres med et uttrykk, gitt små variasjoner i form av farger og valører, vinkler og streker, og ikke minst utsnitt. Dette ser vi ikke bare i de landskapsbaserte motivene, men også i ett par av de nyere seriene som vises på Soli Brug. Små forskyvninger gjør det gjentagende undersøkende. I disse seriene har Dronningen jobbet direkte i kobberplaten. Her eksperimenteres det med geometriske former, og det mer organiske settes opp mot det stringente. Dette vitner om et  friere, mer avklart forhold til mediet. Noe av det samme ser vi også i Dronningens nye keramiske arbeider. Det har blitt jobbet i og på leiren; farger, toner og snitt utforskes. De små forskyvningene kan gi store variasjoner og vi trekkes inn i Dronningens utforskende glede av materialitet, prosess og nye perspektiver. 

Kurator - Karianne Ryen Eriksen


Prisliste Soli Brug:

For bestilling: kontakt Jacob på jacob@soli-brug.no

1. Northern Dreams III. Dyptrykk, fotopolymer.
7500,- u/r. 9700,- m/r


2. Northern Dreams I. Dyptrykk, fotopolymer.
7500,- u/r. 9700,- m/r


3. Northern Dreams II. Dyptrykk, fotopolymer.
7500,- u/r. 9700,- m/r


4. Fjær. Leirgods.
16000,-


5. Yggdrasil II. Litografi
12500,- u/r. 16000,- m/r


6. Yggdrasil I. Litografi
12500,- u/r. 16000,- m/r


7. Green Gaze. Litografi
16000,- u/r. 19800,- m/r


8. Fjærlett. Leirgods.
16000,-


9. Fjærlett 2. Leirgods.
16000,-


10. Symfoni I. Dyptrykk, fotopolymer.
7500,- u/r. 9700,- m/r


11. Symfoni IV. Dyptrykk, fotopolymer.
7500,- u/r. 9700,- m/r


12. Symfoni II. Dyptrykk, fotopolymer.
7500,- u/r. 9700,- m/r


13. Symfoni III. Dyptrykk, fotopolymer.
7500,- u/r. 9700,- m/r


14. Ruter. Leirgods.
3900,-


15. Ruter. Leirgods.
3900,-


16. Ruter. Leirgods.
3900,-


17. Ruter. Leirgods.
3900,-


18. Arabesque I. Dyptrykk.
4500,- u/r. 6500,- m/r


19. Arabesque II. Dyptrykk.
4500,- u/r. 6500,- m/r


20. Kolåstind. Tresnitt.
6500,- u/r. 8500,- m/r


21. Slogen. Tresnitt.
6500,- u/r. 8500,- m/r


22. Treklang III. Dyptrykk
7000,- u/r. 10000,- m/r


23. Treklang II. Dyptrykk
7000,- u/r. 10000,- m/r


24. Treklang I. Dyptrykk
7000,- u/r. 10000,- m/r


25. Fat, 2019 21. Leirgods.
3900,-


26. Fat, 2019 20. Leirgods.
3900,-


27. Fat, 2019 23. Leirgods.
3900,-


28. Fat, 2019 18. Leirgods.
3900,-


29. Ringer i Vann I. Dyptrykk.
4500,- u/r. 6500 m/r


30. Ringer i Vann II. Dyptrykk.
4500,- u/r. 6500 m/r


31. Urfjell I. Dyptrykk.
16000,- u/r. 19600,- m/r


32. Urfjell II. Dyptrykk.
16000,- u/r. 19600,- m/r


33. Høst. Leirgods.
16000,-


34. Høst II. Leirgods.
16000,-


35. Dark Gaze. Litografi.
16000,- u/r. 19800,- m/r


36. Sammensatt. Dyptrykk.
6800,- u/r. 9800,- m/r.


37. Sort Kile. Dyptrykk.
6800,- u/r. 9800,- m/r.


38. I vindøyet. Dyptrykk.
6800,- u/r. 9800,- m/r.


39. Picasso-fat. Leirgods.
16000,-


40. Euclides I. Dyptrykk.
4800,- u/r. 7000,- m/r.


41. Euclides II. Dyptrykk.
4800,- u/r. 7000,- m/r.


42. Euclides III. Dyptrykk.
4800,- u/r. 7000,- m/r.


43. Euclides IV. Dyptrykk.
4800,- u/r. 7000,- m/r.


44. Euclides V. Dyptrykk.
4800,- u/r. 7000,- m/r.


45. EucIides VI. Dyptrykk.
4800,- u/r. 7000,- m/r.


46. Euclides VII. Dyptrykk.
4800,- u/r. 7000,- m/r.


47. Euclides VIII. Dyptrykk.
4800,- u/r. 7000,- m/r.


48. Euclides IX. Dyptrykk.
4800,- u/r. 7000,- m/r.


49-64. Stripete. Fat. Leirgods.
3900,-


65. Sun Gaze. Dyptrykk.
90000,- u/r. 98000,- m/r.


66. Fjærlett 3. Leirgods. 
16000,-


67. Fjærlett 4. Leirgods. 
16000,-


68. Sommervind II. Dyptrykk. 
4500,- u/r. 6500,- m/r


69. Sommervind I. Dyptrykk. 
4500,- u/r. 6500,- m/r


70. Vår. Leirgods. 
16000,-


71. Lys I. Dyptrykk, fotopolymer.
4000,- u/r. 5300 m/r


72. Lys II. Dyptrykk, fotopolymer.
4000,- u/r. 5300 m/r


73. Lys III. Dyptrykk, fotopolymer.
4000,- u/r. 5300 m/r


74. Lys IV. Dyptrykk, fotopolymer.
4000,- u/r. 5300 m/r


75. Lys V. Dyptrykk, fotopolymer.
4000,- u/r. 5300 m/r


76. Iskanal I. Dyptrykk, fotopolymer.
12000,- u/r. 15200,- m/r.


77. Blue Gaze. Litografi.
16000,- u/r. 19800,- m/r


78. Fiolett I. Leirgods.
16000,-


79. Fiolett II. Leirgods.
16000,-


80. Forgreininger III. Dyptrykk, fotopolymer.
7200,- u/r. 9400,- m/r


81. Forgreininger IV. Dyptrykk, fotopolymer.
7200,- u/r. 9400,- m/r


82. Irma I. Leirgods.
16000,-


83. Irma II. Leirgods.
16000,-


84. Irma III. Leirgods.
16000,-


85. Irma IV. Leirgods.
40000,-


86. Irma V. Leirgods.
48000,-


87. Irma VI. Leirgods.
48000,-


88. Forgreininger I. Dyptrykk, fotopolymer.
7200,- u/r. 9400,- m/r


89. Forgreininger II. Dyptrykk, fotopolymer.
7200,- u/r. 9400,- m/r


90. Ringer i leire I. Leirgods.
88000,-


91. Ringer i leire II. Leirgods.
88000,-


92. U.T. Krukke I Leirgods.
88000,-


93. U.T. Krukke II. Leirgods.
88000,-


94. U.T. Krukke III. Leirgods.
130000,-


95. Skog. Leirgods.
130000,-


96. Vann. Leirgods.
130000,-